Меню

Судова експертиза і поліграф


Судова психофізіологічна експертиза на поліграфі є найбільш складним і відповідальним видом у діяльності поліграфолога.

Активізація боротьби зі злочинністю, так само як і захист інтересів законослухняних громадян, що втягуються в судочинство, на тлі зниження цінності доказової інформації, одержуваної в ході допитів обвинувачених, свідків і потерпілих, через почастішання випадків зміни ними своїх первинних свідчень обумовлюють необхідність своєчасного впровадження в слідчо-судову практику нових видів експертиз.

З 01 листопада 2010 року набрав чинності Національний класифікатор України ДК 003: 2010 “Класифікатор професій”, затверджений наказом Держспоживстандарту № 327 від 20.07.2010, в який під кодом 2144.2 внесена нова професія “Експерт-поліграфолог”.

Судова психофізіологічна експертиза на поліграфі(детекторі брехні) є найбільш складним і відповідальним видом у діяльності поліграфолога. У фахівця, який притягається до проведення судової експертизи, повинна бути кваліфікація експерта-поліграфолога, практичний досвід не менше одного року, знання юриспруденції.

Відмінність судової психофізіологічної експертизи (далі – СПЕ) від опитування з використанням поліграфа (далі – ОВП) полягає в тому, що експертиза може бути проведена на підставі винесеної постанови слідчого або ухвали (постанови) судді, а ОВП – за усним або письмовим зверненням фізичних чи юридичних осіб. Крім цього, поліграфолог при проведенні СПЕ попереджається про кримінальну відповідальність за видачу завідомо неправдивого висновку, а при проведенні дослідження – ні. У висновку про проведену СПЕ дається розгорнутий опис того, що і як робив поліграфолог під час дослідження, робляться висновки про причинно-наслідкові зв’язки проявлених реакцій і зроблених висновків, додається перелік тестових блоків з переліком питань тощо. Для проведення СПЕ можна залучати тільки фахівців, які мають досить практичного досвіду, уміють користуватися всім арсеналом тестів для поліграфних перевірок.

Висновок спеціаліста є формою «альтернативної» судової експертизи на детекторі брехні. Принцип змагальності сторін дозволяє учасникам судових розглядів представляти в кримінальний і цивільний процеси висновок експерта-поліграфолога. Враховуючи, що на досудовому слідстві або при судовому розгляді справи судова експертиза може бути призначена тільки особою, провідною у провадженні справи (дізнавач, слідчий, прокурор), то сторона захисту може тільки клопотати про призначення судової експертизи. Остаточне вирішення цього питання залежить від особи, яка веде провадження у справі, тобто від сторони обвинувачення. Поява в кримінальному процесі висновку експерта-поліграфолога відкриває перед стороною захисту нові можливості у використанні спеціальних знань. Надалі за необхідності, наприклад, у разі невизнання будь-якою зі сторін на досудовому слідстві або в судовому розгляді висновків, зроблених  експертом-поліграфологом, можна заявляти клопотання про призначення відповідної експертизи (Т.В. Авер’янова «Судова експертиза»).

СПЕ на детекторі брехні може бути проведена як криміналістичне дослідження і як процесуальна дія в рамках кримінального, цивільного або арбітражного судочинства. Призначається психофізіологічна експертиза на поліграфі (детекторі брехні), як правило, за  наявності непереборних суперечностей у показаннях учасників процесу (свідків, потерпілих, обвинувачених, підозрюваних), у разі невідповідностей між показаннями та іншими доказами у справі, а також за відсутності доказів.

Протипоказаннями для проходження психофізіологічної експертизи на поліграфі(детекторі брехні:

наявність у кандидата на перевірку психічного захворювання (з порушенням адекватності), алкогольної або наркотичної залежності (у стадії загострення), відновний період після перенесених тяжких захворювань, хронічні захворювання (у стадії загострення). За наявності достатніх відомостей, що вказують на наявність будь-яких патологій, доцільно попередньо призначити судово-психіатричну або судово-медичну експертизу.

Впровадження у кримінальний процес психофізіологічної експертизи на поліграфі(детекторі брехні) іноді є останньою можливістю невинної людини довести свою непричетність до інкримінованого їй злочину. Звернення з приводу призначення і проведення СПЕ на поліграфі може бути на різних процесуальних стадіях. Якщо суддя (слідчий, дізнавач) відмовляє на заявлене клопотання про призначення СПЕ, в рамках справи можна провести спеціальне психофізіологічне дослідження. У цьому разі висновок поліграфолога може бути долучено до матеріалів кримінальної справи і до нього можна звернутися для дачі оцінки при судовому розгляді справи.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру» та на підставі статей 44, 48 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) захисник має право залучати фахівця, а також збирати докази шляхом отримання документів, інших відомостей. Спеціаліст наділений правом досліджувати матеріали справи (у тому числі і висновок експерта) для роз’яснення сторонам та суду питань, що входять до його професійної компетенції.

Зіставлення наведених положень дозволяє зробити висновок про те, що сторона захисту, яка не згодна з висновком експерта або отримала відмову в задоволенні клопотання про призначення експертизи, може звернутися безпосередньо до фахівця для отримання його висновку. Такий висновок може бути наданий до призначення експертизи і стати підставою її подальшого проведення. Висновок фахівця може бути дано і за вже наявним у справі висновком експерта, у якому мають зазначатися дані про перевірку, а не про оцінку доказів. Це дуже близькі, але все ж таки різні категорії. Питання, які ставляться в цих випадках перед фахівцем (будь-яка зі сторін), повинні бути не оцінного, а перевіряльного характеру, наприклад:

Чи були представлені матеріали для повного, всебічного дослідження?;

Чи використані методи та методики вимогам надійності, достовірності одержуваних з їх допомогою результатів?;

Які методи (методики) було б доцільно використовувати в цьому випадку тощо (Авер’янова Т.В. «Судова експертиза»)?

Таким чином, адвокат може самостійно звернутися до експерта-поліграфолога і замовити проведення ОВП, щоб особисто переконатися в тому, що підзахисний не спотворив фактичні обставини справи, з’ясувати наскільки він говорить правду. Це може допомогти виробити правильну тактику захисту в інтересах підзахисного. Надалі, якщо результати проведення ОВП виявилися на користь особи, що перевіряється, є більше підстав вимагати призначення вже й самої експертизи.

На практиці використання даних  в судах України може стикатися з певними об’єктивними і суб’єктивними труднощами.

Слідчі або судді відмовляють у призначенні та проведенні СПЕ із застосуваннямна поліграфа(детекторі брехні), як правило, з низки причин:

по-перше, якщо слідчий або суддя вважають, що в справі достатньо інших доказів чи інших відомостей для прийняття ними процесуального рішення, при цьому не порушені основні принципи об’єктивності, повноти і всебічності зібраних матеріалів;

по-друге, якщо слідчий або суддя не володіють достатніми знаннями про методичні можливості і процесуальні особливості призначення, проведення та оцінки результатів СПЕ на поліграфі(детекторі брехні)

по-третє, якщо слідчий або суддя не зацікавлені в об’єктивному розслідуванні або розгляді справи (наприклад, з причин елементарної несумлінності, небажання завантажувати себе зайвою роботою або ще гірше – маючи корисливий інтерес).

Відмова в призначенні СПЕ  на поліграфі(детекторі брехні) з причини відсутності цього виду експертиз у переліку криміналістичних експертиз є не обґрунтованою, оскільки законодавчо ніким не затверджений перелік  експертиз.

До  СПЕ залучається фахівець, що володіє знаннями і необхідним досвідом у цьому виді діяльності, який визнається постановою слідчого або ухвалою суду як експерт, що повністю відповідає і допускається процесуальним законодавством України.

СПЕ на поліграфі (детекторі брехні) може бути проведена за постановою слідчого або судді в рамках порушеної, розслідуваної або певної кримінальної справи. Підставою для призначення психофізіологічної експертизи може служити як самостійне рішення слідчого або судді, так і клопотання адвоката, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, але у всіх випадках згода кандидата на перевірку обов’язкова й оформляється відповідно до норм і вимог в рамках українського кримінально-процесуального законодавства.

Проведення судових психофізіологічних експертиз на детекторі брехні (поліграфі) у кримінальних справах українським законодавством не заборонено і допускається, процедура проведення регламентується  відповідно до таких нормативних документів:

1. КПК України:

стаття 65 – доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлює наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи;

стаття 75 – як експерта може бути викликано будь-яку особу, що володіє необхідними знаннями для дачі висновку з досліджуваних питань. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів, які дають загальний висновок;

стаття 114 – при провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства і провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно в цілях повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи;

стаття 196 – за необхідності проведення експертизи слідчий складає мотивовану постанову, в якій зазначає, кому доручається проведення експертизи, і питання, з яких експерт повинен дати висновок. Якщо експертиза проводиться в НЕ експертній установі, слідчий, упевнившись в особі експерта, вручає йому копію постанови про призначення експертизи для виконання.

Призначення і проведення експертиз суддями в рамках розглянутих ними справ при судових слуханнях передбачені положеннями статей 273, 310, 312 КПК України.

2. Закон України «Про судову експертизу»:

стаття 1 – поняття судової експертизи. Судова експертиза – це  дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, яка перебуває у проведенні органів дізнання, досудового та судового слідства;

стаття 7 – суб’єкти судово-експертної діяльності. Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, які призначили судову експертизу, можуть залучатися, крім судових експертів, також інші фахівці з відповідних галузей знань;

стаття 9 – державний Реєстр атестованих судових експертів. Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її виробництво тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, – іншим фахівцям з відповідних галузей знань;

стаття 10 – особи, які можуть бути судовими експертами. Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

Проблеми, пов’язані з призначенням, проведенням і процесуальної оцінкою СПЕ на поліграфі(детекторі брехні) у цивільному процесі істотно відрізняються від кримінального процесу і зумовлено це законодавчим закріпленням обов’язку доведення. У кримінальному процесі у разі  відмови від участі у проведенні психофізіологічної експертизи процесуальні наслідки не виникають, що створює нездоланні труднощі в доведенні стороні обвинувачення, а також свідкам та потерпілим, які, як правило, завжди дають згоду на її проведення. На відміну від кримінального, цивільний процес більшою мірою характеризується змагальністю, а тому заперечення проти проходження експертизи або згода на її проведення процесуального значення не мають, але можуть юридично тлумачитися сторонами при судових суперечках. Іншими словами, виникають прямі процесуальні наслідки для сторони, яка ухиляється (позивач, відповідач).

Зазначені особливості відкривають великі можливості для судової СПЕ на поліграфі(детекторі брехні) саме в цивільному процесі. Використання в практиці цивільного судочинства психофізіологічної експертизи створює для сторін широкі можливості для доведення в порівнянні з кримінальним процесом. Саме тому впровадження судової психофізіологічної експертизи в цивільному судочинстві наразі можна вважати одним із пріоритетних напрямів.

Чималі перспективи відкриваються для застосування СПЕ  на поліграфі(детекторі брехні) і у справах про адміністративні правопорушення, зокрема про дорожньо-транспортні пригоди, коли одна зі сторін наполягає на своїй правоті, заявляючи, що протокол про ДТП складено упереджено.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

© 2012 - 2020 Поліграф Центр Львів · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено